Spotkanie z kolekcjonerem prof. Wojciechem Kowalskim pt. „Fajanse śląskie w XVIII wieku. Prószków – Glinica”

Spotkanie z kolekcjonerem prof. Wojciechem Kowalskim pt. „Fajanse śląskie w XVIII wieku. Prószków – Glinica”

Wykładem z prof. Wojciechem Wiktorem Kowalskim Muzeum Okręgowe w Toruniu kontynuuje cykl spotkań z polskimi kolekcjonerami. Spotkania te mają na celu przybliżenie sylwetek wybitnych koneserów sztuki oraz ich zbiorów.

Pierwsze manufaktury powstały na Śląsku w XVIII w. Wytwórnia prószkowska założona została w 1763 roku przez hrabiego Leopolda Pruskowskiego. Do produkcji używano między innymi gliny z urobisk w Strzeleczkach czy Zimnicach Wielkich. Wyroby z tejże wytwórni prezentowały wysoki poziom technologiczny oraz artystyczny. Produkcja trwała do 1853 r. Obiekty prószkowskie należą obecnie do niezwykle cennych i poszukiwanych. Są obecne w wielu kolekcjach muzealnych. Prelekcji towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna.

Prof. Wojciech Wiktor Kowalski ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1975 roku związany z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Przez wiele lat z racji funkcji sprawowanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych był głęboko zaangażowany w odzyskiwanie utraconych przez Polskę dzieł sztuki. Prowadził negocjacje międzynarodowe w sprawach likwidacji skutków wojny w dziedzinie kultury. Wybitny kolekcjoner ceramiki dawnej w szczególności wyrobów z Delft. Kurator wystaw „Majolika niderlandzka i fajanse z Delft” w Muzeum Okręgowym w Toruniu oraz „Fajanse angielskie od połowy XVIII do końca XIX w.” w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Autor katalogów do tychże wystaw. Obiekty z Jego zbiorów prezentowane są także na wystawie czasowej „Świat Rembrandta. Artyści. Mieszczanie. Odkrywcy.” w Zamku Królewskim w Warszawie.

Fajanse śląskie w XVIII wieku. Prószków – Glinica. Spotkanie z kolekcjonerem prof. Wojciechem Wiktorem Kowalskim
Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą
20 lipca 2021, godz. 16.00.
Wstęp wolny!

19 lipca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,053,480