Spotkanie z cyklu „Książka i wiedza” w Brodnicy

Baba pruska na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, 2008 (Wikimedia Commons)

06 Lut Spotkanie z cyklu „Książka i wiedza” w Brodnicy

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy zaprasza na promocję książki „Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym (II)” pod redakcją dr. hab. Kazimierza Grążawskiego. Spotkanie odbędzie się 13 lutego (czwartek) o godz. 17.30 w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny. Wstęp wolny.

Dr hab. Kazimierz Grążawski, prof. UWM – adiunkt w Zakładzie Historii Krajów Nadbałtyckich Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu; członek Stowarzyszenia „Pruthenia” w Olsztynie. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się: osadnictwo średniowieczne pogranicza polsko-pruskiego; przemiany społeczne i gospodarcze w średniowiecznej Europie; historia regionalna – pogranicze chełmińsko-mazurskie w średniowieczu; życie codzienne w średniowieczu Europy środkowej.

Zdjęcie gł.: Baba pruska na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, 2008 (Wikimedia Commons)Liczba odwiedzin:

2,696,259