Sposób na edukację obywatelską

Sposób na edukację obywatelską

W roku szkolnym 2017/2018 po raz czwarty Urząd Miasta Torunia z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zrealizują projekt edukacyjny – Toruński Urząd dla młodzieży.

Do projektu IV edycji Toruński Urząd dla Młodzieży zgłosiło się  25 zespołów z 7 szkół miasta Torunia. W projektach zgłoszonych bierze udział 88 uczniów pod kierunkiem 9 nauczycieli.

Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich, inwestycja w młode pokolenie poprzez budowanie kapitału społecznego oraz rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Uczniowie pogłębiają  wiedzę  na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego,  mają okazję przećwiczyć wizytę w urzędzie,  poznać wydziały oraz obowiązki urzędników wobec obywateli. Uczniowie przestawią wyniki swoich działań, np. w postaci prezentacji multimedialnej, filmu czy pokazu zdjęć.

Celem praktycznym projektu są działania, które wyposażą uczniów w nowe umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich a w szczególności przygotują ich do edukacji obywatelskiej.

Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym.

Członkowie Komisji, przedstawiciele urzędu oraz KPCEN-u,  podczas posiedzenia w  styczniu 2018 r. wyłonią laureatów i wskażą wyróżnione prace. Uroczyste podsumowanie projektów uczniowskich odbędzie się w marcu 2018 r. Z ramienia KPCEN w Toruniu koordynuje projektem konsultantka Zofia Spalińska.

III i IV edycję projektu edukacyjnego Toruński Urząd dla Młodzieży objął patronatem Przewodniczący Rady Miasta, Marcin Czyżniewski.

Informacja o projekcie Toruński Urząd dla Młodzieży autorstwa Magdaleny Winiarskiej ukazała się 8 listopada 2017 r. w Nowościach.

Oprac: Zofia Spalińska – Pracownia Zarządzania, Diagnozy i Wychowania

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6643104