Spędź Dzień Dziecka jako Prezydent Bydgoszczy!

Rzeźba "Przechodzący przez Brdę" w centrum Bydgoszczy.

Spędź Dzień Dziecka jako Prezydent Bydgoszczy!

Bydgoszcz logo

Na jeden dzień Prezydent Bydgoszczy przekaże sprawowanie władzy nad miastem młodej bydgoszczance lub młodemu bydgoszczaninowi, któremu może tego dnia towarzyszyć rodzic/opiekun.

Co trzeba zrobić?

Wystarczy być uczniem w klasie I-III jednej z bydgoskich szkół i narysować swoją wymarzoną Bydgoszcz.

Należy:

  • użyć płaskich technik plastycznych, takich jak rysowanie, malowanie czy wyklejanie,
  • nie stosować ozdób, takich jak grube naklejki, brokat czy koraliki,
  • wykonać pracę na kartce formatu A4.

INFORMACJE DLA SZKÓŁ

Organizatorem zabawy jest Urząd Miasta Bydgoszczy, Biuro Komunikacji Społecznej (tel. 52-58-58-989 lub 52-58-58-908).

Zabawa skierowany jest do uczniów klas I-III. Jedno dziecko zgłosić może nie więcej niż jedną pracę. Do pracy koniecznie należy dołączyć pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna dziecka (wzór w załączeniu).

Szkoły, w ramach wewnętrznych procedur, mogą zbierać własne oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

Do sprawnego przekazania prac niezbędne jest wyznaczenie w każdej ze szkół, których uczniowie chcą wziąć udział w zabawie, nauczyciela do kontaktu z organizatorem.

Przyjmowane będą wyłącznie zgłoszenia zbiorcze z danej szkoły. Teczka zawierająca prace z jednej szkoły powinna być opisana nazwą, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej placówki oraz numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej nauczyciela wyznaczonego do kontaktu z organizatorem. Każda praca powinna być na odwrocie opisana nazwą szkoły, imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą, do której uczęszcza.

Teczki z projektami należy dostarczyć do końca dnia roboczego (do godz. 18.00) 23 maja 2023 r. do Urzędu Miasta Bydgoszczy, ratusz, wejście od ul. Jezuickiej 1 (złożyć w portierni lub w pokoju 116A).

Dziecko, którego praca zostanie wyłoniona jako zwycięska, w dniu Dziecka, 1 czerwca, zostanie zaproszone do ratusza (wraz z rodzicem/opiekunem), gdzie będzie miało możliwość m.in. spotkania z Prezydentem Miasta, zwiedzenia gabinetu prezydenckiego, obejrzenia/przymierzenia insygniów władzy prezydenckiej. Otrzyma również zestaw upominków.

Plakat konkursowy z okazji Dnia Dziecka ze zdjęciem ratusza i logotypem Bydgoszczy.

Informacja RODO.docx

_

17 maja 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,271,331