Składanie wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na 2021 rok

Aktywna tablica - program

Składanie wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na 2021 rok

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyKuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie nowelizujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”.

Zgodnie z nowelizacją w roku szkolnym 2021/2022 szkoły uprawnione do składania wniosków składają je do organów prowadzących szkoły w terminie do 4 września 2021 r.

Organy prowadzące szkoły składają do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wnioski zgodne z § 9. ust 2 rozporządzenia w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2021 r.

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

1 września 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,051,873