Składanie wniosków w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Składanie wniosków w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

W dniu 7 kwietnia 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” (Dz. U. poz. 771). Zgodnie z nim jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, oraz właściwi ministrowie, prowadzący szkoły, o których jest mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia, mogą składać wnioski o dotacje w programie.

Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby uczniów szkoły, dla której organ prowadzący ubiega się o dotację, określonej w Systemie Informacji Oświatowej na dzień składania wniosku i może wynosić:

  • 30 000 zł – w szkole liczącej do 100 uczniów,
  • 60 000 zł – w szkole liczącej od 101 do 200 uczniów,
  • 70 000 zł – w szkole liczącej od 201 do 234 uczniów.

 

W przypadku szkoły, w której liczba uczniów wynosi co najmniej 235, kwota wsparcia finansowego, o którym mowa stanowi iloczyn liczby uczniów w danej szkole i kwoty 300 zł.

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

27 kwietnia 2022 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,579,032