Sesja sejmiku województwa

Sesja sejmiku województwa

Jednym z ważnych tematów poruszonych na dzisiejszej (23 października) XXXVII sesji sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego była realizacja zadań oświatowych w minionym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2016/2017 Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego był organem prowadzącym dla 13 szkół i placówek oświatowych w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Ciechocinku. W szkołach tych uczyło się 1 844 uczniów, 670 z nich posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W czasie sesji radnym przekazano informacje na temat kadry nauczycielskiej, uczniów i ich osiągnięć oraz wyników matur i sprawdzianów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Radnym przedstawiono również informacje o inwestycjach infrastrukturalnych i remontach przeprowadzonych w tych jednostkach.

Oprac. na podst.: www.kujawsko-pomorskie.pl

Więcej informacji: www.kujawsko-pomorskie.pl

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6643093