Seminarium “Narzędzia pracy z uczniem z zagranicy”

Seminarium “Narzędzia pracy z uczniem z zagranicy”

Fundacja Emic już po raz trzeci zaprasza osoby, które na co dzień pracują z dziećmi z zagranicy, do udziału w seminarium pt. Narzędzia pracy z uczniem z zagranicy. 

Data: 16.11.2019 r. (sobota), godz. 10:00 – 16:30.

Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, Toruń.

Organizatorzy zapraszają dyrektorów i dyrektorki szkół, nauczycieli i nauczycielki, pedagogów i pedagożki, psychologów i psycholożki, osoby pracujące w organizacjach pozarządowych oraz wszystkie inne osoby, których codzienna praca skupiona jest wokół dziecka z zagranicy.

Seminarium ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie narzędzi pracy z dziećmi z zagranicy, w szczególności prezentację dobrych praktyk i rozwiązań w codziennej pracy.

Zgłoszenia na seminarium można dokonać do 6 listopada 2019 r.wypełniając formularz online. Udział w seminarium jest bezpłatny. Nie będą zwracane koszty dojazdu i noclegu. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w seminarium. W seminarium może wziąć udział ograniczona liczba osób. Podczas weryfikacji zgłoszeń będzie brana pod uwagę motywacja udziału w seminarium oraz liczba osób z danej placówki.

Zgłaszający zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu na seminarium do 11 listopada br.
Kontakt w razie pytań lub wątpliwości: sylwia.antonowicz@emic.com.pl.

Więcej informacji TUTAJ

Fot. emic.com.pl

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,151,246