Scena bez barier – widowisko „W krainie snu”

Scena bez barier – widowisko „W krainie snu”

Teatr Impresaryjny we Włocławku

17 września 2021 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Teatru Impresaryjnego we Włocławku zostanie zaprezentowane widowisko pt. „W krainie snu” połączone z podsumowaniem realizacji projektu pt. ”Scena bez barier”.

Projekt skierowany był do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Brało w nim udział 14 uczestników.

W ramach projektu Teatr Impresaryjny prowadził cykl zajęć warsztatowych i spotkań ze specjalistami. Zajęcia rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. w budynku Teatru przy ul. Wojska Polskiego 13 we Włocławku. Warsztaty obejmowały rozbudowane zajęcia teatralne oraz zajęcia plastyczne, zajęcia z muzykoterapii spotkania z psychologiem i logopedą. Zwieńczeniem zajęć teatralnych jest wspólne przygotowanie przedsięwzięcia scenicznego, w którym czynny udział biorą osoby z niepełnosprawnością.

 

Pełna informacja na ten temat: teatrwloclawek.pl .

 

Źródło: wloclawek.pl

Graf. teatrwloclawek.pl

17 września 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,263,190