Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych – Toruń 2021

Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych – Toruń 2021

    

Organizatorzy XXV edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych” – Wydział Edukacji UMT i Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu – zapraszają uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych  do wzięcia udziału w  tym konkursie.

Głównym jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży oraz  upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: miejskim i ogólnopolskim.

  1. Warunki zgłoszenia:
  • Kandydata lub grupę może zgłosić pedagog szkoły, wychowawca klasy, dyrektor szkoły lub placówki, organizacja pozarządowa, rodzice, koleżanki i koledzy, a także kandydat lub grupa może  zgłosić się sama.
  • Dokumentacja:
  • wypełniona karta zgłoszenia,
  • załączniki potwierdzające działalność kandydata lub grupy,
  • aktualne zdjęcie  kandydata lub grupy  w formie elektronicznej (np. pendrive).

 

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 06 marca 2021 r.  do sekretariatu MDK , ul. Przedzamcze 11/15,  87-100 Toruń lub przesłać na adres mail:  e.skonieczka@mdktorun.pl  w postaci skanu.

Do 11.03.2021 r. oryginał karty wraz z dokumentacją trzeba dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie MDK www.mdktorun.pl w zakładce „wydarzenia” (lub na stronie swiatnatak.pl).

Regulamin oraz więcej informacji: MDK w Toruniu

Źródło i fot.: MDK w Toruniu

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,748,003