Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyWzory sprawozdań dla dyrektorów szkół i organów prowadzących w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że zgodnie z Harmonogramem realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, należy przygotować  dwa sprawozdania (sprawozdanie szkoły, sprawozdanie organu prowadzącego).

W związku z tym, organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego, składają zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadania w terminie do 31 marca 2020 r. na adres: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl oraz po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczęcie na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem Sprawozdanie „Posiłek w szkole i w domu”.

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Fot. www.gov.pl

 

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,151,242