„Ryzykowne zachowania seksualne u dzieci. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań korekcyjnych” – wykład online Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

„Ryzykowne zachowania seksualne u dzieci. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań korekcyjnych” – wykład online Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w wykładzie online: „Ryzykowne zachowania seksualne u dzieci. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań korekcyjnych”, który odbędzie się 23 marca 2022 r. (godz. 17:00-18:00). Wygłosi go dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK.

Wydarzenie to zorganizowane zostało w celu uczczenia trwającego obecnie Roku Marii Grzegorzewskiej i jest już drugim wykładem online z zakresu pedagogiki specjalnej. Treści wystąpienia będą nawiązywać do przeprowadzonych badań, których celem było ustalenie czynników ryzyka powodujących występowanie ryzykownych zachowań w sferze seksualnej u dzieci i młodzieży. Celem praktycznym prac badawczych było wskazanie kierunków i możliwości oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych adresowanych zarówno do badanych dzieci, jak i ich rodziców. Ustalenia badawcze pozwoliły na wyodrębnienie najczęstszych czynników ryzyka zawierających się w środowiskach wychowawczych i problemach osobowościowych badanych osób. Na tej podstawie opracowana została trójkategorialna typologia dzieci i młodzieży manifestującej ryzykowne zachowania seksualne. Dla każdej z kategorii zaprojektowane zostały strategie oddziaływań redukujących zdiagnozowane problemy.

Udział w wykładzie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji na temat wydarzenia, a także link do formularza rejestracyjnego, można znaleźć na stronie internetowej Biblioteki: https://bptorun.edu.pl/971

Oprac. Marcin Żynda
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

15 marca 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,738,775