Ruszyły zapisy do Informiady 2023

Informiada 2023 baner konkursu

Ruszyły zapisy do Informiady 2023

Państwowa Uczelnia Nauk Stosowanych we Włocławku logo

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku zaprasza do udziału w konkursie Informiada 2023 szkoły ponadpodstawowe zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań uczniów i motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym;
  • pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
  • pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu;
  • promowanie uczelni, pracy szkół i nauczycieli;
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższych;
  • promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

W celu rejestracji uczestników „platforma informatyczna” będzie aktywna od 10 marca 2023 roku do 24 marca 2023 roku, do godziny 23:59 pod adresem internetowym: www.informiada2023.pans.wloclawek.pl

Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu szkolnego i etapu finałowego.

Etap szkolny odbędzie się 28 marca 2023 r. między godz. 8:00 a 16:00 w szkołach, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie. Na poszczególnych etapach konkursu uczestnicy rozwiązują test na platformie www.informiada2023.pans.wloclawek.pl. Etap szkolny opiera się na zagadnieniach z podstawy programowej szkół ponadpodstawowych z przedmiotu informatyka.

Etap finałowy odbędzie się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 w budynku dydaktycznym Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, przy ulicy Energetyków 30. Będzie opierał się na zagadnieniach związanych z podstawami programowania, baz danych i sieci komputerowych na poziomie akademickim.

KONTAKT
e-mail: jaroslaw.strus@pans.wloclawek.pl, tel. +48668075480.

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie uczelni TUTAJ

 

Źródło: pans.wloclawek.pl
Graf. pans.wloclawek.pl

15 marca 2023 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,139,008