Rusza VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego

Rusza VIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego

Zapraszamy uczniów z naszego województwa do wzięcia udziału w kolejnej, ósmej edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych i  szkół branżowych II stopnia) z województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs jest prowadzony w trzech odrębnych kategoriach (z podziałem na dwie grupy w każdej kategorii na uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych):

  • praktyczne zespołowe (max. 3 osobowe) projekty badawcze obejmujące tematykę astronomiczną, w tym, w szczególności prace obserwacyjne i konstrukcyjne;
  • praktyczne indywidualne projekty badawcze obejmujące tematykę astronomiczną, w tym, w szczególności prace obserwacyjne i konstrukcyjne;
  • indywidualne projekty badawcze, w których tematyka astronomiczna przedstawiona jest w kontekście naukowym, historycznym, kulturowym, artystycznym bądź fotograficznym.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

  • I etap obejmuje analizę nadesłanej dokumentacji projektowej oraz wybór 18-tu najwyżej ocenionych prac konkursowych (po 3 w każdej kategorii); analiza i wybór projektów dokonywane są przez Komisję;
  • II etap, finał konkursu w dniu 29 września 2020r., podczas którego 18 prac konkursowych, wybranych na etapie eliminacji, zostanie przedstawionych Komisji; zespół projektowy (lub autor projektu indywidualnego) dokona prezentacji projektu w czasie nie dłuższym niż 10 minut a następnie członkowie Komisji przeprowadzą rozmowę z członkami zespołu projektowego (autorem projektu indywidualnego) na temat projektu w czasie nie dłuższym niż 5 minut.

Po przygotowaniu projektu Szkoła uczestnika składa w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego bądź przesyła dokumentację konkursową w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2020 r.  na adres organizatora: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Departament Kultury i Edukacji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie „VIII Wojewódzki Konkurs Astronomiczny”.

Nagrody

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna laureatom konkursu nagrody rzeczowe w trzech kategoriach osobno w dwóch grupach wiekowych: za trzecie miejsca o wartości do 500,00 zł, za drugie miejsca o wartości do 1000,00 zł i za pierwsze miejsca o wartości do 1500,00 zł dla każdego z uczestników finału w zależności od zajętego miejsca.

Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Kontakt

Magdalena Mieszkalska, tel. 602 629 431
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Edukacji
Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych
Ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń

Do pobrania

Fot. Pixabay

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,854,232