Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych

Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych

KPCEN Bydgoszcz

Jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 stał się inspiracją do analiz i przemyśleń sieci współpracy i samokształcenia.

Po raz kolejny dyrektorzy szkół i placówek oświatowych omawiali ważne kwestie dotyczące zarządzania placówkami. Tym razem spotkanie sieci odbyło się w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy. Zajmowano się następującą tematyką:

  • informatyzacja placówki oświatowej,
  • wirtualny pokój nauczycielski,
  • konferencje online,
  • Teams – informacje tekstowe,
  • technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach i nie tylko,
  • projekty edukacyjne z wykorzystaniem metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,
  • kreatywność uczniów z wykorzystaniem TIK.

 

Ponadto Wojciech Konarki dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy zaprezentował w ramach wymiany dobrych praktyk bogaty dorobek swojej placówki.

Oprac. G. Nazaruk

Obraz StockSnap z Pixabay

21 grudnia 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,682,931