Rozstrzygnięcie otwartego naboru partnerów z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

Rozstrzygnięcie otwartego naboru partnerów z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433)  zgodnie z zatwierdzeniem Uchwałą NR 26/1314/18 Zarządu województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu dokonuje się wyboru konsorcjum: Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku i Pani Iwony Wenckiej- Stramowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Iwona Wencka- Stramowska Traning House w celu wspólnej realizacji projektu pn. „W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz – masz – certyfikowane szkolenia językowe”, realizowanego w latach 2018-2021. Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Załączniki:

-UCHWAŁA NR  26/1314/18 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3.07.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru

Uzasadnienie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646295