Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 roku

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 roku

Z dniem 8 września 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1712).

Rozporządzenie to określa szczegółowe zadania:

– publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego,

– szkoły podstawowej, w tym specjalnej,

– specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,

– specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ¾ ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

– poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

które w danym powiecie pełnią funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie