Rozliczenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2019

Rozliczenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2019

Kuratorium Oświaty w BydgoszczySzanowni Państwo
Organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne

W związku z §15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667), przypominamy o konieczności przedłożenia sprawozdania z realizacji ww. zadania do dnia 15 stycznia 2020 r. na wzorach załączonych na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,152,617