Rozgrywki e-sportowe dla uczniów

Canva - E-sport

Rozgrywki e-sportowe dla uczniów

W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju od poniedziałku, korzystając ze swoich doświadczeń, dr Marcin Kołacz postanowił uruchomić komputerowe rozgrywki e-sportowe dla uczniów szkół z całego kraju. Jest to inicjatywa non profit, mająca na celu zachęcenie uczniów do pozostania w domu (zarówno zawodników, jak i kibiców). Umożliwia ona również nauczycielom WF realizację zagadnień z podstawy programowej WF w trybie zdalnym. Mecze będą odbywały się codziennie w czasie trwania zawieszenia zajęć szkolnych. Regulamin rozgrywek znajduje się pod adresem http://ieti.pl/portal/index.php/pl-pl/puchar

Szkoła podstawowa:

Realizowane cele kształcenia:
1. Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej.
2. Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej.
3. Kształtowanie umiejętności rozumienia związku aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz praktykowania zachowań prozdrowotnych.

Kompetencje społeczne:
1. Uczestnictwo w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, przy zastosowaniu zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, właściwie zachowanie w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękowanie za wspólną grę;
2. Pełnienie roli organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;

Szkoła ponadpodstawowa:

Cele kształcenia
Kształtowanie umiejętności działania jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu oraz produktów i usług rekreacyjnych i zdrowotnych.

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,152,601