Róże Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego przyznane

statuetka „Róża Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego”

11 marzec Róże Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego przyznane

Z okazji Dnia Kobiet burmistrz Arkadiusz Gralak tradycyjnie uhonorował kobiety, które na co dzień wykazują się nie tylko swoją zawodową postawą, ale i zaangażowaniem w życie społeczne. Takim wyróżnieniem jest statuetka „Róża Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego”. W tym roku ze względu na sytuację spowodowaną przez pandemię gala wręczenia statuetek nie odbyła się. Nie przeszkodziło to jednak Burmistrzowi docenić działania Aleksandrowianek zaangażowanych w rozwój Aleksandrowa Kujawskiego.

Tegoroczne statuetki trafiły do pięciu wyjątkowych kobiet. 8 marca złote róże Burmistrz wręczył:

  • Joannie Fuminkowskiej – Rogiewicz – za umiejętność wyzwalania społecznej energii, za altruizm w trudnym czasie epidemii.
  • Ewie Jankowskiej – za propagowanie wiedzy na temat szczepień ochronnych oraz kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w zakresie przestrzegania zasad higieny.
  • Małgorzacie Lorenc – za wspieranie rozwijania muzycznych pasji młodego pokolenia aleksandrowskich artystów; pomimo trudności i mimo wszystko.
  • Iwonie Szafrańskiej – za zaangażowanie w rozwój budownictwa społecznego w Aleksandrowie Kujawskim.
  • Angielice Śmigiel – za tworzenie szans dla rozwoju dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia.

 

Wyróżnione Panie dołączyły do zacnego grona 42 nagrodzonych kobiet, które przez ostatnie 10 lat w szczególny sposób zasłużyły się dla miasta.

 

Źródło: aleksandrowkujawski.pl

Fot. aleksandrowkujawski.pl

10 marca 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,811,769