Rekrutacja do II edycji projektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

Myślę, decyduję, działam

Rekrutacja do II edycji projektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej logo

Głównym celem projektu jest wdrożenie programu edukacji finansowej (zgodnego z podstawą programową) autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Ewy Kruk (SKEF), przeznaczonego dla wybranych w drodze rekrutacji klas pierwszych – etap wczesnoszkolny.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela. Materiały mają pozytywne opinie oraz rekomendację.

Cele szczegółowe projektu to m.in. rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój podstaw krytycznego myślenia uczniów dotyczącego konsekwencji podejmowania decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach projektu uczniowie:

 • zdobędą wiedzę finansową, która uczyni ich bardziej świadomymi konsumentami,
 • wezmą udział w 80 godzinach zajęć pozalekcyjnych (2020-2022),
 • otrzymają pakiety edukacyjne wraz z segregatorem,
 • wezmą udział w trzech konkursach,
 • otrzymają upominki oraz dyplomy na zakończenie zajęć.

 

W ramach projektu nauczyciele:

 • zdobędą unikalne doświadczenie edukatorów finansowych i zrealizują 80 godzin zajęć pozalekcyjnych w kolejnych 3 latach szkolnych,
 • wezmą udział w trzydniowych warsztatach metodycznych,
 • otrzymają pakiet edukacyjny oraz poradnik dla nauczyciela,
 • wezmą udział w dwudniowych warsztatach doszkalających,
 • otrzymają wynagrodzenie za prowadzone zajęcia,
 • wezmą udział w seminarium podsumowującym projekt.

 

Proces rekrutacji nauczycieli będzie odbywać się w oparciu o następujące kryteria:

 • udział w projektach z zakresu edukacji finansowej,
 • ocena uzasadnienia chęci udziału w projekcie,
 • odpowiedzi na pytania otwarte z zakresu edukacji finansowej.

 

Do II edycji projektu zostanie zrekrutowanych 44 nauczycieli, w tym nie więcej niż 5 będą to nauczyciele z I edycji, do których Organizator wyśle zaproszenia do udziału w projekcie. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w obszarze co najmniej 6 województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, małopolskiego i lubelskiego. Zostanie stworzona lista rezerwowa zainteresowanych na wypadek ew. rezygnacji nauczyciela lub jego niemożności udziału w warsztatach metodycznych dla nauczycieli. Wszyscy wybrani do projektu w procesie rekrutacji nauczyciele podpiszą za zgodą szkoły umowy zawierające m.in. obowiązki i prawa stron związane z realizacją działań projektu i osiąganiem założonych wskaźników. Za rekrutację uczniów będą odpowiadali nauczyciele-wychowawcy. Przystąpienie ucznia do udziału w projekcie będzie wymagało uzyskania zgody rodziców. Zajęcia będą odbywać się na terenie szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje w serwisie SKEF.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,852,461