Reintegracja w szkole podstawowej: drugi termin

12 Maj Reintegracja w szkole podstawowej: drugi termin

Duże zainteresowanie spotkaniem dla nauczycieli szkół podstawowych „Reintegracja”, organizowanym przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy sprawiło, że organizator wyznaczył dodatkowy termin. Spotkanie dla nauczycieli odbędzie się 18 maja 2021 r. w godz. 18.00-20.00 w sali konferencyjnej Centrum Innowacyjnej Edukacji. Ze względu na zasady reżimu sanitarnego może uczestniczyć w nim ograniczona liczba osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do udziału można wysyłać od 6 maja 2021 r. na adres poczty elektronicznej: d.nbujnarowska@centrumnowoczesnosci.org.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „REINTEGRACJA: 18 maja”. Wysyłając zgłoszenie należy podać: imię, nazwisko, nazwę nauczanego przedmiotu oraz nazwę szkoły. Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z klauzulą informacyjną, która jest dostępna TUTAJ.

Zaproszone przez CNMW ekspertki wyjaśnią, przy pomocy jakich metod i technik odbudować więzi, które zostały naruszone w czasie stanu epidemii i nauki online. Przedstawią ćwiczenia wspomagające integrację oraz scenariusze zajęć, pozwalające na rozpoczęcie edukacji w trybie stacjonarnym, także z wykorzystaniem infrastruktury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Zaproszone ekspertki:

  • Izabela Ziętara– dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu, która przedstawi sposoby rozmowy nauczyciela z wymagającym rodzicem.
  • Małgorzata Żydowicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu, która przedstawi wskazówki dla nauczycieli w zakresie wsparcia psychologicznego dla uczniów,
  • Karolina Szostak-Lubomska – nauczycielka i doradczyni metodyczna w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli, która przygotowała zalecenia metodyczne i sposoby pracy z uczniem w czasie powrotu do nauki stacjonarnej w szkole,
  • Magdalena Kończewska – nauczycielka z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, która podzieli się z uczestnikami osobistymi doświadczeniami w zakresie reintegracji, a także zaprezentuje przykłady ćwiczeń reintegracyjnych z uczniami.

Dodatkowo, zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania wystawy „Ścieżki dorastania” do przeprowadzenia lekcji integracyjnej po powrocie do szkoły oraz udostępnione zostaną materiały szkoleniowe. Uczestnicy mają również zapewnioną kawę i inne niezbędne materiały do przeprowadzenia zajęć.

Partnerami działań są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Toruniu oraz Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu.

12 maja 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,837,612