Regulaminy szczegółowe konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Regulaminy szczegółowe konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

Podstawę organizacji konkursów przedmiotowych w województwie kujawsko-pomorskim stanowi Regulamin ogólny konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 wprowadzony Zarządzeniem Nr 38/2021 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 września 2021 r.

W myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) konkursy przedmiotowe to konkursy obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu. Zgodnie z § 4. pkt 3 ww. rozporządzenia, kurator oświaty do 30 września przekazuje do szkół regulaminy konkursów.

Regulaminy konkursów przedmiotowych TUTAJ

 

22 września 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,737,145