Regionalny konkurs ekologiczny „Nasze życie za 100 lat…”

pszczoła-robot i pszczoła

Regionalny konkurs ekologiczny „Nasze życie za 100 lat…”

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Golubiu-Dobrzyniu oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza dzieci w wieku 6-15 lat do wzięcia udziału w plastycznym konkursie ekologicznym „Nasze życie za 100 lat…”.

Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej pokazującej, jak będzie wyglądało nasze życie za 100 lat. Technika wykonania prac jest dowolna, można wykorzystać farby, kredki, bibułę, papier kolorowy, cokolwiek podpowie nieograniczona dziecięca wyobraźnia.

Prace można przesyłać do dnia 30 lipca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ks. Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Żeromskiego 11,
87-400 Golub-Dobrzyń z dopiskiem  „Nasze życie za 100 lat…”

lub dostarczyć je osobiście do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ks. Ksawerego Malinowskiego w Golubiu-Dobrzyniu ul. Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Prace dostarczone po 30 lipca 2021 r.  nie będą oceniane.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia dziecka do konkursu

6 lipca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,958,207