Region nauk ścisłych – edukujemy dla przyszłości

Zajęcia w Młynie Wiedzy

Region nauk ścisłych – edukujemy dla przyszłości

Blisko tysiąc dwustu uczniów i trzydzieścioro sześcioro nauczycieli z dwunastu szkół województwa kujawsko-pomorskiego uczestniczy od września ubiegłego roku w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski projekcie edukacyjnym „Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości”. Właśnie ruszył cykl weekendowych warsztatów w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Wcześniej do szkół trafiły meble i niezbędne pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane w unowocześnionych pracowniach matematycznych i informatycznych.

– Uczniowie liceów i techników, do których skierowany jest program, skorzystają m.in. z fachowego doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztatów naukowych oraz zajęć kół naukowo-technicznych. Nauczyciele i pedagodzy przejdą szkolenia – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

„Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości” to projekt partnerski realizowany przez samorząd województwa w kooperacji z partnerami:

  • miastem Brodnica,
  • powiatem golubsko-dobrzyńskim,
  • powiatem grudziądzkim,
  • miastem Włocławek,
  • gminą Barcin,
  • powiatem tucholskim.

 

Projekt realizowany jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jego budżet to prawie 3 miliony złotych, z czego blisko 2,5 miliona to dofinansowanie z naszego RPO. Realizacja projektu potrwa do końca lutego 2021 roku.

Lista szkół biorących udział w projekcie

W minioną sobotę (16 marca) odbyły się pierwsze ośmiogodzinne warsztaty naukowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Zajęcia odbywają się będą w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu (harmonogram warsztatów). Zajęcia prowadzone są metodą eksperymentu naukowego, odbywają się m.in. w laboratorium biologicznym, pracowni fizycznej i na ścieżce edukacyjnej na wystawie ,,O obrotach”, poświęconej zagadnieniom z dziedziny fizyki i astronomii.

Projekt realizowany jest w kilku etapach. Pierwszym było doposażenie szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych nowoczesne pomoce dydaktyczne (m.in. plansze naukowe, tablice, wykresy, kalkulatory, przybory szkolne) i meble. W późniejszym etapie trafi tam również nowoczesny sprzęt komputerowy (lista wyposażenia). W planie jest również zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni informatycznych. Będą to m.in. przenośne komputery, drukarki 3D, roboty, urządzenia wielofunkcyjne, projektory i ekrany, tablety oraz wizualizery cyfrowe.

Projekt zakłada również organizację zajęć w ramach kół naukowo-technicznych, kół dla programistów oraz matematyków. Lekcje odbywać się będą w laboratoriach akademickich oraz w szkołach uczestniczących w projekcie. Dla programistów zaplanowano także zajęcia on-line. Dodatkowo w czasie wakacji uczniowie uczestniczyć będą w pięciodniowych obozach naukowych, które odbywać się będą w centrum nauki w regionie. Latem w 2020 roku młodzież szkolna przejdzie także kursy języka angielskiego. Wykonawcy tych zadań zostaną wyłonieni w drodze przetargów.

Dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych ze szkół objętych projektem zaplanowano szkolenia z zagadnień dotyczących pomocy w osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych oraz z kompetencji cyfrowych (dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach kół programistów).

Czytaj też: Region nauk ścisłych

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Zdjęcie gł.: Zajęcia w Młynie Wiedzy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,139,280