Przygotuj swojego ucznia do egzaminu – szkolenia KPCEN w Toruniu

Przygotuj swojego ucznia do egzaminu – szkolenia KPCEN w Toruniu

logo KPCEN Toruń i województwa kujawsko-pomorskiego

Zapraszamy na szkolenia dotyczące wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty, które odbędą się 19 października 2021 r. w godz. 17.00-18.30 w formie zdalnej:

Na szkoleniach zostaną omówione wymagania wg aktualnego rozporządzenia MEiN, praktyczne aspekty zadań na podstawie arkuszy egzaminacyjnych, wskazówki, jak przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

7 X 2021

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,947,492