Przewodnik audiowizualny online: warsztaty nie tylko filmowe

FINA przewodnik audiowizualny online

Przewodnik audiowizualny online: warsztaty nie tylko filmowe

W imieniu FINA zapraszamy zorganizowane grupy uczniów w wieku 12-19 lat na zajęcia on-line: PRZEWODNIK AUDIOWIZUALNY. WARSZTATY NIE TYLKO FILMOWE z Karolem Jachymkiem.

OPIS WARSZTATÓW:

Żyjemy w czasach kultury audiowizualnej. Zewsząd otaczają nas obrazy i dźwięki. Chodzimy do kina. Oglądamy filmy i seriale w Internecie. Podziwiamy teledyski i nagrania z koncertów. Obserwujemy reklamy. Korzystamy z mediów społecznościowych. Śledzimy vlogi. To właśnie one, wszystkie te media, z reguły pozwalają nam dzisiaj lepiej poznać i zrozumieć świat. Nie zawsze jednak posiadamy właściwe kompetencje do ich odbioru. A rzeczywistość audiowizualna, mimo iż bardzo często wspaniała, rozwijająca i poszerzająca nasze horyzonty, potrafi nieść również ze sobą całkiem sporo pułapek.

W czasie angażujących warsztatów wspólnie przyjrzymy się rzeczywistości medialnej, w której razem funkcjonujemy każdego dnia, zdobywając przy tym w trakcie spotkania umiejętność analizy i krytycznego odbioru nie tylko filmów, ale także innych utworów audiowizualnych.

Wszystkie tematy i problemy poruszany podczas zajęć są zgodne z podstawą programową i mogą posłużyć także jako rodzaj wstępu i przygotowania do egzaminu maturalnego i kończącego edukację w szkole podstawowej.

ZAPISY:

Po potwierdzeniu zapisu, najpóźniej na dzień przed terminem planowanych zajęć, opiekunowie grup otrzymają LINK, który umożliwi ich klasie dostęp do warsztatów.

Limit miejsc: 30 osób
Czas trwania warsztatu: ok. 2-3 godzin (czas trwania warsztatu dostosowywany będzie indywidualnie do potrzeb każdej grupy).

Terminy: 4, 9 i 15 czerwca
W godzinach: 11.00 – 14.00
? Zapisy: ewa.korzeniowska@fina.gov.pl
W mailu proszę podać wybrany temat i termin, decyduje kolejność zgłoszeń

PROPONOWANE TEMATY:

1. ? AUDIOWIZUALNOŚĆ. ZWROTY I PRZEŁOMY

Co oznacza termin audiowizualność? Jak pod wpływem kolejnych wynalazków, by wymienić tylko fotografię, film, telewizję, komputer czy – wreszcie – Internet, zmieniał się nasz sposób opisu i rozumienia rzeczywistości? Podczas warsztatów razem z uczniami wspólnie zastanowimy się więc nad historią audiowizualności i porozmawiamy na temat tego, w jaki sposób najważniejsze przełomy technologiczne ukształtowały nasz dzisiejszy odbiór kultury.

2. ? W STRONĘ POPKULTURY

Do czego może nam się przydać wiedza o superbohaterach? Dlaczego rozumienie popkultury jest ważne? Czy i w jaki sposób wpływa ona na nasze wybory, gusty i zachowania? W czasie tych zajęć, wraz z uczestnikami warsztatów, wspólnie przyjrzymy się więc najczęstszym praktykom i wątkom obecnym w popkulturze. Porozmawiamy również o tym, w jaki sposób kształtuje ona nasz odbiór otaczającej nas rzeczywistości.

3. ? POŚRÓD OBRAZÓW

Co mówią do nas obrazy? W jaki sposób poradzić sobie z ich wszechobecnością w dzisiejszym świecie? Dlaczego warto jest przyglądać się im z uwagą? W czasie tych zajęć razem z uczniami poznawać zatem będziemy dobre praktyki związane z analizą przekazów wizualnych – m.in. malarstwa, plakatów filmowych, fotosów czy komunikacji reklamowej.

4. ? W ŚWIECIE (NOWYCH) NOWYCH MEDIÓW

Świat nowych mediów jest światem ciągłych przemian. Jakie istotne nowości pojawiły się w nim w ostatnim czasie? W jakim sposób wpłynęły one na naszą komunikację? Co łatwiej jest nam powiedzieć korzystając z nowych środków wyrazu, a kiedy ich stosowanie prowadzić może to do nieporozumień? Wraz z uczestnikami warsztatów rozmawiać zatem będziemy o tym, co stanowi wyróżnik języka najnowszych mediów, wykorzystując do tego chociażby przykład emoji, Instagrama czy innych zjawisk charakterystycznych dla współczesnego Internetu.

5. ? MIĘDZY MEDIAMI

Czy media wzajemnie się przenikają? Co jest charakterystyczne dla zjawiska intermedialności? Jakie wyzwania stawiają przed twórcami kolejne przemiany technologiczne i jakie konsekwencje są z nimi związane? W czasie warsztatów wspólnie zastanawiać się więc będziemy nad tym, w jaki sposób kultura cyfrowa, Netflix czy Instagram przenikają i transformują bardziej tradycyjne światy filmu, literatury i sztuki.

6. ? CZEGO CHCĄ EKRANY?

Czy to, co widzimy na ekranie, zawsze jest prawdą? Jak możemy się o tym przekonać? Dlaczego przekazy medialne tak często stają się narzędziem manipulacji? Wraz z uczestnikami zajęć ćwiczyć zatem będziemy kompetencje krytycznego odbioru różnego rodzaju treści audiowizualnych i wspólnie przyjrzymy się metodom perswazji stosowanym m.in. w przekazach reklamowych, filmach czy postach pojawiających się na Instagramie.

7. ? O DEZINFORMACJI

Dlaczego w morzu informacji otaczającym nas na co dzień pływa tak dużo śmieci? Jak w nim nie utonąć? Co sprawia, że tak łatwo dajemy się uwodzić docierającym do nas zewsząd pseudoinformacjom? W czasie zajęć razem z uczniami wspólnie porozmawiamy więc o tym, jakie konsekwencje dla naszego patrzenia na świat mogą nieść z sobą takie zjawiska jak chociażby bańki informacyjne czy wszechobecność fake newsów. Spróbujemy też zastanowić się nad tym, w jaki sposób wykorzystywać nasze kompetencje medialne, aby lepiej funkcjonować w czasach postprawdy.

8. ? MEDIA WOBEC STEREOTYPÓW

Czy możemy obwiniać media za szerzenie stereotypów? Na ile ich działania stanowią tyko bierne odzwierciedlenie treści obecnych w społeczeństwie? W jakim stopniu to właśnie przekazy medialne kształtują nasz sposób myślenia o innych? W czasie zajęć wspólnie z uczniami rozpoznawać więc będziemy klisze, uproszczenia i schematy najczęściej pojawiające się we współczesnych filmach, serialach czy przekazach reklamowych, zastanawiając się przy tym nad skutecznymi sposobami ich przełamywania.

9. ? W KULTURZE REMIKSU

Czy każdy z nas może być dzisiaj twórcą? Czym jest remiks i do czego może nam się przydać? Czy praktyka ta jest obecna tylko w muzyce? W czasie zajęć przyglądać się zatem będziemy przykładom różnych działań związanych z remiksowaniem, a także zastanowimy się nad tym, w jaki sposób takie zjawiska jak intertekstualność, reuse czy medialny recycling kształtują obecnie naszą współczesną rzeczywistość audiowizualną.

? Prowadzący:

Karol Jachymek – kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS. Ekspert w obszarze edukacji, kultury młodzieżowej, zmian generacyjnych, komunikacji w (nowych) nowych mediach i trendów w popkulturze. Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji medialnej, (pop)kulturowej i filmowej, a także myślenia projektowego i tworzenia innowacji społecznych.

Fot. Professor donant classe a uns nens en una aula d’escola, Ajuntament de Girona, Public Domain

Źródło: https://www.facebook.com/events/2823171991114869/

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie