Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do konkursów “Giganci Nauki Kujaw i Pomorza”

Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do konkursów “Giganci Nauki Kujaw i Pomorza”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w Wojewódzkich Konkursach:
– na grę edukacyjną online,
– na infografikę.

Prace należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@bptorun.edu.pl w terminie do 30 stycznia 2023 r. włącznie [termin zgłaszania prac konkursowych został przedłużony].

Konkursy są podsumowaniem cyklu edukacyjnego Giganci Nauki Kujaw i Pomorza, poświęconego wybitnym naukowcom związanym z naszym regionem. Są nimi: Henryk Arctowski (Inowrocław), Jan Czochralski (Kcynia), Wilhelmina Iwanowska (Toruń), Albert Abraham Michelson (Strzelno), Tadeusz Reichstein (Włocławek), Marian Rejewski (Bydgoszcz).

Konkursy są przeznaczone dla uczniów województwa kujawsko-pomorskiego:
– z klas VI-VIII szkół podstawowych,
– ze szkół ponadpodstawowych.

Informacje dotyczące konkursu na grę edukacyjną online

 

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu przyjmuje zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie na grę edukacyjną online.

Zadaniem uczestnika powyższego konkursu jest przygotowanie gry edukacyjnej online w dowolnym, bezpłatnym, powszechnie dostępnym online narzędziu interaktywnym (np. Genia.ly, Canva).

Gra powinna prezentować informacje dotyczące wybranego uczonego spośród osób wymienionych powyżej, a źródłem do jej przygotowania muszą być pakiety edukacyjne znajdujące się na kujawsko-pomorskiej platformie edukacyjnej EDUPOLIS.

Prace należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@bptorun.edu.pl w terminie do 30 stycznia 2023 r. włącznie.

Jury powołane przez organizatorów nagrodzi sześć najlepszych prac (po trzy w każdej z kategorii). Fundatorem nagród dla laureatów konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Nagrodami w konkursie są:

1) w kategorii dla uczniów VI-VIII klas szkół podstawowych:

 • za zajęcie I miejsca – nagroda finansowa 1.000 zł,
 • za zajęcie II miejsca – nagroda  finansowa 500 zł,
 • za zajęcie III miejsca – nagroda finansowa 300 zł.

2) w kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

 • za zajęcie I miejsca – nagroda finansowa 1.000 zł,
 • za zajęcie II miejsca – nagroda finansowa 500 zł,
 • za zajęcie III miejsca – nagroda finansowa 300 zł.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w lutym 2023 r. na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-PomorskiegoBiblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz EDUPOLIS.

 Regulamin konkursu (PDF 184 KB)

 Załącznik nr 1 Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie (PDF 124 KB)

 Załącznik nr 2 Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych dziecka (PDF 124 KB)

Informacje dotyczące konkursu na infografikę

 

Zgłoszenia chętnych do udziału w konkursie na infografikę przyjmuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Szczegółowe informacje na jego temat znajdują się na stronie internetowej.

Informacje na temat szkolenia online: Genial.ly – tworzenie interaktywnych gier edukacyjnych (Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu)

 

Wychodząc naprzeciw prośbom osób, zainteresowanych przygotowaniem konkursowej gry edukacyjnej, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu online Genial.ly – tworzenie interaktywnych gier edukacyjnychGenial.ly to popularna platforma do kreatywnego tworzenia interaktywnych zasobów, m.in. prezentacji, infografik i tablic. Podstawowe funkcje programu udostępnione są bezpłatnie i umożliwiają stworzenie wspaniałych projektów. Warsztaty są przeznaczone przede wszystkim dla młodzieży i nauczycieli – zainteresowanych wykorzystaniem platformy Genial.ly w celach tworzenia gier edukacyjnych.

Program zajęć obejmuje m.in.:

 • omówienie możliwości wykorzystania Genial.ly do tworzenia gier edukacyjnych,
 • dostosowanie gotowego szablonu gry w Genial.ly do własnych potrzeb,
 • tworzenie gry edukacyjnej na bazie pustej prezentacji,
 • zabezpieczanie slajdów za pomocą hasła,
 • zastosowanie „latarki”.

Od uczestników szkolenia wymagana jest:

 • posiadanie konta na platformie Genial.ly
 • znajomość podstawowych możliwości i funkcji platformy Genial.ly – uczestnicy zapisani na szkolenie otrzymają wcześniej prezentację Pierwsze kroki w Genial.ly,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego.

Wymagania techniczne:

 • komputer z dostępem do Internetu,
 • aplikacja Microsoft Teams.

Zajęcia są bezpłatne.

Terminy szkoleń:

4 stycznia 2023 r. godz. 17.00-18.30 [Formularz rejestracyjny]

9 stycznia 2023 r. godz. 17.00-18.30 [Formularz rejestracyjny]

Przykładowa gra edukacyjna z zakresu historii – inspiracja do stworzenia pracy konkursowej

 

Stworzenie gry wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Inspiracją może być gra stworzona przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Instytutem NaukowymNależy jednak pamiętać, że konkursowa musi dotyczyć Gigantów Nauki Pomorza i Kujaw.

19 grudnia 2022 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,055,365