„Przeciwdziałanie przemocy w szkołach – program profilaktyczny IMPACT”- szkolenie online dla nauczycieli

20 Kwi „Przeciwdziałanie przemocy w szkołach – program profilaktyczny IMPACT”- szkolenie online dla nauczycieli

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 13-16  lat do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat programu IMPACT. Szkolenie odbędzie się w dniach 17-19.05.2021 r. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji w szkołach programu profilaktycznego IMPACT (impact.fdds.pl), obejmującego oddziaływania o charakterze interdyscyplinarnym i mającego na celu zapobieganie zjawisku cyberprzemocy wśród młodzieży w wieku 13-16 lat.

Zajęcia mają formę trzech dwugodzinnych webinarów prowadzonych przez specjalistów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: Łukasza Wojtasika, Macieja Kępkę i Annę Czołnik.

Ważne informacje:
– udział w szkoleniu jest bezpłatny,
– szkolenie realizowane jest w aplikacji ClickMeeting,
– o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń,
– uczestnicy mają możliwość tekstowego komentowania i zadawania pytań,
– ukończenie szkolenia równoznaczne jest z udziałem w cyklu trzech webinarów,
– po ukończeniu szkolenia uczestnicy zobowiązują się do realizacji zajęć młodzieżą z programu profilaktycznego IMPACT,
– uczestnicy otrzymują zaświadczenie po ukończeniu szkolenia.

Szkolenia organizowane są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę zostały sfinansowane ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Więcej informacji i zapisy: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

20 kwietnia 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,492,100