Projekt „Uczymy, jak uczyć: Enter”

Nauczyciel z dziećmi przy komputerze

22 Lut Projekt „Uczymy, jak uczyć: Enter”

Od 1 września 2020 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” realizuje projekt o nazwie „Uczymy, jak uczyć: Enter”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020.

Projekt skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Nauczyciele poprzez szkolenia poznają e-narzędzie wykorzystywane w czasie lekcji, nauczą się tworzyć własne materiały cyfrowe oraz poznają zasady bezpiecznej pracy w e-świecie.

Udział w projekcie zapewni placówce spełnienie jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021, tj. „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

Szczegółowe informacje w serwisie: odnswp.pl/enter

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,085,311