Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej „Kokosza, grosz do grosza!”

15 Mar Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej „Kokosza, grosz do grosza!”

Stowarzyszenie Anty-Rama uruchomiło projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej „Kokosza, grosz do grosza!”.

Celem projektu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania, na etapie szkoły podstawowej. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie szkoły podstawowej mają szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami.

Projekt ma zadanie promować i uczyć młodzież szkolną umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń finansowych, związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

Szczegółowe informacje na stronie kokosza.org

Prezentacja

Fot. www.facebook.com/KokoszaGroszDoGroszaLiczba odwiedzin:

3,382,579