Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!”

Projekt "TO(działa)MY

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!”

UNICEF + Santander Fundacja logotypy

Szukasz pomysłów na interesujące działania, które zrealizujesz ze swoimi uczniami? Planujesz wprowadzić metodę projektu na zajęcia lekcyjne? Chcesz, aby Twoi uczniowie wykazali się zaangażowaniem społecznym?

Jeśli tak – nie wahaj się i przyłącz swoją szkołę do akcji „TO(działa)MY!”

Projekt edukacyjno-społeczny „TO(działa)MY!” jest innowacyjną propozycją skierowaną do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4 klasy szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Projekt jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę podejmowania inicjatyw, które mają na celu inspirowanie dzieci i młodzieży do działania wykraczającego poza ramy tradycyjnej edukacji. Jest szansą dla uczniów na rozwijanie umiejętności i kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Tworzy dla młodych ludzi przestrzeń do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Daje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

Termin rejestracji: 1-25 września 2020 r.

Cele projektu:

  • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
  • zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby swojego najbliższego otoczenia,
  • budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, zdrowiem i edukacją,
  • wsparcie placówek w postaci przekazania darowizn na realizację wybranego projektu.

 

Na czym polega projekt?

W ramach projektu „TO(działa)MY!” młodzi ludzie, działając pod okiem nauczyciela-koordynatora, stworzą zespoły, w których będą pracować nad projektem społecznym w wybranym obszarze tematycznym. Proponowane tematy są szerokie i dają duże możliwości do działania: ekologia, zdrowie i sport oraz edukacja i rozrywka. Są to zagadnienia, w których na co dzień poruszają się młodzi ludzie. W grupie mogą zdziałać zdecydowanie więcej! Dysponując dodatkowymi funduszami, będą mogli urzeczywistnić własne pomysły i zrobić wiele pożytecznych rzeczy dla najbliższego otoczenia. Dlatego w ramach projektu TO(działa)MY!, zaangażowane placówki będą mogły starać się o dofinansowanie wybranego projektu.

Etapy projektu:

1. Część obowiązkowa projektu – stworzenie w szkole grupy/grup projektowych, które pod okiem koordynatora wypracują pomysł na realizację projektu społecznego w minimum jednym z trzech zaproponowanych obszarów tematycznych. Opracowane przez uczniów projekty zostaną następie przez nich zrealizowane. Społeczne projekty uczniowskie mogą służyć środowisku szkolnemu, bądź lokalnej społeczności.

2. Część dodatkowa projektu – wyjątkowa możliwość uczestniczenia w konkursie grantowym Fundacji Santander Bank Polska na dofinansowanie przygotowanego przez uczniów projektu społecznego. Każda szkoła będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie jednego, wybranego przez uczniów projektu. Dofinansowanie zostanie przyznane 30-stu placówkom, których wnioski otrzymają najwyższe oceny według kryteriów zdefiniowanych w regulaminie.

Szczegóły dotyczące przebiegu i realizacji projektu, a także dokładna procedura aplikacji w konkursie grantowym, opisane zostały w Regulaminie Projektu, z którym należy zapoznać się przed rejestracją do akcji.

Korzyści związane z udziałem w projekcie:

Materiały dydaktyczne

Wszyscy koordynatorzy, którzy zarejestrują placówkę do udziału w projekcie, otrzymają dostęp do unikalnych materiałów dydaktycznych, umożliwiających przeprowadzenie działań. W przewodniku metodycznym znajdą Państwo:

  • informacje na temat metody projektowej w pracy z uczniami,
  • wskazówki metodyczne jak zorganizować i kierować pracą młodzieżowej grupy zadaniowej,
  • prezentację 3 obszarów tematycznych (ekologia i środowisko, zdrowie i sport, edukacja i kultura) wraz z przykładowymi inspiracjami projektów społecznych do zaadaptowania.

 

Możliwość otrzymania grantu na realizację projektu

  • każda placówka edukacyjna, która weźmie udział w części obowiązkowej projektu, będzie miała możliwość ubiegania się o grant Fundacji Santander w wysokości 2 tysięcy złotych.

 

Certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia

Każda placówka, która zrealizuje obowiązkowe elementy projektu, otrzyma dyplom potwierdzający udział w projekcie „TO(działa)MY!”, a Koordynatorzy imienne zaświadczenia. Placówki, które przystąpią do części dodatkowej projektu i przygotują aplikację o grant, otrzymają Certyfikat Placówki Wspierającej Zaangażowanie Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2020/2021. Certyfikat otrzymają wszystkie placówki, biorące udział w konkursie grantowym, bez względu na wynik.

Zgłoś szkołę

Regulamin projektu TO(dziala)MY!

Strona projektu

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646005