Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół,

Uprzejmie informuję, że we wrześniu 2017 r.  Ministerstwo Obrony Narodowej przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej uruchomiło pilotażowy „Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” adresowany do szkół, które w swojej ofercie edukacyjnej posiadają tzw. klasy o profilu wojskowym. Zgłoszenia do programu można przesyłać na adres:  Biuro Do Spraw Proobronnych, ul. Nowowiejska 28 A, 00-911 Warszawa do 12 lutego 2018 r.

Z informacjami można się zapoznać na stronie internetowej Biura Do Spraw Proobronnych www.bdsp.wp.mil.pl  w zakładce klasy mundurowe.

http://bdsp.wp.mil.pl/plik/file/Program_nauczania_EW_-_zatwierdzony_w_MON_-_23.08.2017_r._-_poziom.pdf

W celu uzyskania informacji ze strony Kuratorium dotyczących szkolenia można  kontaktować się z wizytatorem Sławomirem Koniczyńskim tel.(52) 303 02 23, e-mail skoniczynski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Marek Gralik

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie