Program stypendialny Akademia High School

Program stypendialny Akademia High School

Akademeia High School

Akademeia High School  zaprasza osoby zmotywowane, pracowite, ciekawe oraz osiągające wybitne wyniki w nauce do ubiegania się o stypendium Akademeia High School . Nabór trwa do 28 lutego 2021.

Akademeia High School to szkoła zorganizowana na wzór uniwersytetu, ponieważ dobre doświadczenia akademickie zaczynają się już na etapie liceum. Uczniowie korzystają z szerokiego wachlarza doświadczeń zawodowych i życiowych zdobytych przez kadrę naukową podczas wieloletniej pracy w sektorze prywatnym.

Akademeia High School  wspiera zdolnych uczniów, którzy ze względów ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do ich liceum w trybie standardowym, dlatego też prowadzą rozbudowany program stypendialny.

Komisja stypendialna decyzję o przyznaniu uczniowi stypendium podejmuje na podstawie jego dotychczasowych wyników akademickich oraz wyników rekrutacji.

Są dwie drogi ubiegania się o stypendium: udział w konkursie akademickim lub konkursie artystycznym. Szczegóły dostępne są pod tym linkiem: https://akademeia.edu.pl/program-stypendialny/

Szczegóły dotyczące konkursu akademickiego – AHS Academic Competition

Szczegóły dotyczące konkursu artystycznego AHS Art & Design Scholarship

 

Źródło: zsb.wloclawek.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,742,254