Program „Leśna szkoła z klimatem”

leśna łąka

10 Cze Program „Leśna szkoła z klimatem”

Ministerstwo Edukacji i Nauki-01

10 czerwca 2021 r. w Nadleśnictwie Celestynów odbyła się inauguracja programu „Leśna szkoła z klimatem”. Uczestniczyli w niej minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica.

Do głównych założeń programu należy podniesienie świadomości prośrodowiskowej wśród dzieci przez realizację zajęć dydaktycznych na łonie natury oraz prowadzenie aktywności w trosce o środowisko naturalne.

Program został opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. W program zaangażowały się także Lasy Państwowe.

Szczegóły na stronie MEiN – TUTAJ

Fot. Pixabay

10 czerwca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,613,121