Program edukacyjny „Romantyczny pozytywizm”

Patriotyzm jutra logo

Program edukacyjny „Romantyczny pozytywizm”

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Patriotyzm jutra”, którym zarządza Muzeum Historii Polski Muzeum Okręgowe w Toruniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w programie edukacyjnym Romantyczny pozytywizm.

MOT będzie go realizować od drugiej połowy sierpnia do końca listopada 2021 r. Program adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej, młodzieży szkół średnich oraz wszystkich innych zainteresowanych działalnością patriotyczną ziemiaństwa polskiego na terenie Prus Zachodnich w 2. połowie XIX w.

W tym czasie, pod wpływem idei związanych z Wiosną Ludów, zaznacza się wzrost świadomości narodowej wśród ludności polskiej zamieszkującej teren Prus Zachodnich (Królewskich). Mimo, że od 1871 roku władze pruskie konsekwentnie realizowały politykę Kulturkampfu, dążąc do zmarginalizowania, a nawet wykorzenienia polskiej kultury, w Prusach Zachodnich powstaje wiele organizacji i stowarzyszeń skupiających Polaków i stawiających sobie za cel obronę szeroko pojętych polskich interesów.

Funkcjonowanie tych zrzeszeń było możliwe głównie dzięki zaangażowaniu i wysokiej świadomości społecznej i patriotycznej polskiego ziemiaństwa. MOT pragnie przybliżyć Państwu kilka ważnych postaci tamtych czasów. Bohaterami Romantycznego pozytywizmu będą: Ignacy Łyskowski, Zygmunt Działowski, Adam Sierakowski, Michał Sczaniecki i Ludwik Ślaski. Nazwiska te mogą być znane Państwu chociażby z nazw ulic, my postaramy się opowiedzieć, dlaczego trafiły one na szyldy i tablice, dlaczego staramy się je upamiętniać.

Program edukacyjny Romantyczny pozytywizm będzie realizowany na kilku płaszczyznach. Najpierw zostaną Państwo zaproszeni do obejrzenia wystawy planszowej „Pomorze – jestem stąd!, która będzie prezentowana na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego od drugiej połowy sierpnia do końca listopada. Przy niej, raz w tygodniu będzie można wysłuchać opowieści o wspomnianych bohaterach. Na spotkania przy wystawie Muzeum zaprasza w środy o godzinie 16.00.

Od września MOT wystartuje z cyklem spotkań, na które zaprasza do Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów, ul. Łazienna 16). Zaproszenie to adresowane jest głównie do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i młodzieży szkół średnich. Zajęcia dla tych grupy będą odbywać się dwa razy w tygodniu i będą na nie obowiązywały wcześniejsze zapisy. Zajęcie dedykowane są również zorganizowanym grupom osób dorosłych.

Z myślą o odbiorcach indywidualnych Muzeum przygotowuje cykl pięciu spotkań, które odbywać się będą o godzinie 16.00. O konkretnych terminach wszystkich zajęć będzie informować na swojej stronie internetowej oraz na portalach w mediach społecznościowych.

Wszystkie imprezy związane z realizacją programu Romantyczny pozytywizm będą bezpłatne.

Informacji na temat projektu udziela Piotr Gużyński (p.guzynski@muzeum.torun.pl lub 56 660 56 59).

30 czerwca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,050,169