Program edukacyjny „Przyjazna szkoła”

Program edukacyjny „Przyjazna szkoła”

Fundacja Emic zaprasza szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego, do których uczęszcza przynajmniej jedno dziecko cudzoziemskie, do wzięcia udziału w całorocznym bezpłatnym programie edukacyjnym „Przyjazna szkoła” w roku szkolnym 2019/2020.

Na zgłoszenia czekamy do 18 września 2019 r.

Kogo zapraszamy do programu edukacyjnego:
Do programu edukacyjnego zapraszamy dwóch nauczycieli/nauczycielki (w tym jedna osoba mająca wychowawstwo) oraz piętnastoosobową grupę uczniów i uczennic uczących się na II i/lub III etapie edukacyjnym, tworzących grupę projektową.

Ideą programu edukacyjnego jest:
· zachęcenie społeczności szkolnej do zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat migracji i uchodźctwa;
· podkreślenie roli uczestników i uczestniczek programu w integracji migrantów z resztą społeczności szkolnej;
· kształtowanie postaw otwartych na różnorodność kulturową;
· zwiększenie aktywności społecznej uczniów i uczennic oraz wzmocnienie ich kompetencji niezbędnych podczas konstruowania projektu uczniowskiego.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Fot. Pixabay

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,844,951