Program Aktywni Obywatele

Program Aktywni Obywatele

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe wraz z partnerami (mogą nimi zostać instytucje publiczne, takie jak samorządy, szkoły, uczelnie, biblioteki, GOPS-y, MOPS-y oraz firmy prywatne) mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy).

Działania mogą być realizowane w czterech obszarach tematycznych:

  1. Ochrona praw człowieka;
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu;
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska);
  4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

 

Celem Programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

Zachęcamy do wypełnienia formularza, dzięki któremu Państwa adres e-mailowy znajdzie się na liście mailingowej Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. W ten sposób wszystkie informacje dotyczące działań, np. informacje o naborze wniosków, będą trafiały wprost do Państwa skrzynki mailowej.

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Organizatorzy zapraszają również na  bezpłatną konferencję online otwierającą Program Aktywni Obywatele –  Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 roku!

Link do transmisji konferencji (część plenarna dostępna dla wszystkich zainteresowanych).

Strona programu: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

 

Źródło: cop.wloclawek.pl

Graf. gł. cop.wloclawek.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,743,092