Profesor Buszewski członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki

Prof. Buszewski został uhonorowany w 2018 roku Medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, fot. Tomasz Lewandowski

Profesor Buszewski członkiem Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki

Związany z marszałkowską administracją naszego województwa wybitny polski chemik profesor Bogusław Buszewski, jako pierwszy w historii naukowiec Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, został członkiem zwyczajnym Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki.

Europejska Akademia Nauki i Sztuki to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Jej członkami jest ponad 2 tysiące naukowców, ludzi kultury i religii, w tym 34 noblistów oraz papież Benedykt  XVI. Celem Akademii jest promowanie nauki oraz naukowej i artystycznej wolności. Do jej zadań należą analiza i rozwiązywanie – we współpracy z przedstawicielami władz, wyznań i religii – problemów stojących przed współczesnym społeczeństwem, a także wspieranie twórczości naukowej i artystycznej na poziomie lokalnym i europejskim.

Profesor dr hab. Bogusław Buszewski, wybitny uczony i pedagog, specjalista w dziedzinie chemii analitycznej uważany za twórcę polskiej szkoły chromatografii (jednej z technik analitycznych), jest znakomitością naukową o międzynarodowej renomie. Na stałe pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kieruje stworzoną przez siebie od podstaw Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki oraz Centrum Edukacyjno-Badawczym Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, zasiada też w Radzie Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. We wrześniu ubiegłego roku, w uznaniu dorobku naukowego, został odznaczony medalem Jędrzeja Śniadeckiego, który jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Od kilku lat współpracuje z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności.

Czytaj także:

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dla profesora Buszewskiego

Doktorat honoris causa wrocławskiej uczelni dla profesora Buszewskiego

Honoris causa WAT dla profesora Buszewskiego

 Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Prof. Buszewski został uhonorowany w 2018 roku Medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, fot. Tomasz Lewandowski

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,255,610