O fenomenologii francuskiej w Książnicy

O fenomenologii francuskiej w Książnicy

W czwartek, 9 maja, Książnica Kopernikańska zaprasza na wykład prof. dr. hab. Jacka Migasińskiego z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego na temat francuskiej fenomenologii niezjawiskowej. Początek o godz. 18.30. Wstęp jest bezpłatny.

Podczas prelekcji prof. Migasiński  zaprezentuje tendencje ujawniającej się w fenomenologii francuskiej końca XX wieku, określanej jako fenomenologia ekscesywna. Ekscesywność tej fenomenologii polega na poszukiwaniu fenomenów najbardziej źródłowych – mających ugruntowywać prawomocność ludzkiego doświadczenia – w sferze przekraczającej przedmiotowość, ale należącej do świata, lub w sferze pozaświatowej.

Jacek Migasiński –  prof. dr hab., ur. w 1946 r. Studia filozoficzne w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969 – 1975 pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej. Od 1975 do dzisiaj pracuje w Instytucie Filozofii UW: 1978 – doktorat, 1997 – habilitacja, obecnie – Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW i Kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej. Obszar zainteresowań naukowych: fenomenologia francuska. Przewodniczący Rady Programowej „Archiwum”.

Fot. Wydawnictwo UMK

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,835,939