Problem wypalenia zawodowego pracowników bibliotek w dobie pandemii – bezpłatna konferencja (12 maja)

Problem wypalenia zawodowego pracowników bibliotek w dobie pandemii – bezpłatna konferencja (12 maja)

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Problem wypalenia zawodowego pracowników bibliotek w dobie pandemii”

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju konferencja odbywać się będzie online.

Celem konferencji będzie przedstawienie najważniejszych zjawisk związanych z wypaleniem zawodowym.

Zawód bibliotekarza kojarzy się z pracą bezstresową. Biblioteka utożsamiana jest z miejscem spokojnym i cichym, a jej pracownicy postrzegani są często jako osoby, które mają lekką pracę i przyjemnie spędzają czas.

Powyższy stereotyp pracy w bibliotece jest głęboko zakorzeniony. Przyczyna tego poglądu leży zarówno w stereotypowym postrzeganiu biblioteki i pracy bibliotekarza, jak również w niewłaściwym postrzeganiu samego zjawiska stresu. Stres kojarzony jest z zawodami, w których ludzie wykonują ciężką pracę fizyczną, w hałasie lub narażają się na zagrożenia fizyczne.

Powyższe czynniki stanowią niewątpliwie źródło stresu, jednak nie są to jedyne jego przyczyny. Wypalenie zawodowe zagraża bowiem szczególnie osobom pracującym z ludźmi, w zawodach wymagających zaangażowania, określanych jako społeczne i usługowe, takich jak nauczyciel, pielęgniarka, lekarz, pracownik socjalny. Zawód bibliotekarza niewątpliwie można zaliczyć do tej grupy zawodów, co oznacza, że pracownicy bibliotek są również narażeni na wypalenie zawodowe.

Konferencja poświęcona będzie wymianie doświadczeń i poglądów na temat wypalenia zawodowego wśród pracowników bibliotek oraz odniesieniu do zjawiska w ujęciu interdyscyplinarnym.

Prelegentami będą osoby zajmujące się zawodowo tematyką wypalenia zawodowego, naukowcy, praktycy, osoby kierujące i zarządzające bibliotekami.

Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych problemem wypalenia zawodowego, pracowników bibliotek oraz całego środowiska bibliotekarskiego.

 

Formularz rejestracyjny

Program konferencji

 

Źródło: inf. prasowa PUZ (puz.wloclawek.pl), sbp.pl

21 kwietnia 2021 r.

 

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,747,960