Prezentacja raportu „Kobiety na politechnikach 2021”

Prezentacja raportu „Kobiety na politechnikach 2021”

Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zapraszają na prezentację raportu „Kobiety na politechnikach 2021”. Z publikacji wynika, że udział kobiet wśród studentów kierunków związanych z nowymi technologiami i informatyką systematycznie się zwiększa, jednak istnieją różnice pomiędzy kierunkami. Szczegółowe dane zawarte w raporcie „Kobiety na politechnikach 2021”, zostaną przedstawione w czwartek 22 kwietnia, godz. 12.10. Wydarzenie odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Dnia Otwartego dla Dziewczyn „Kierunki Przyszłości” kampanii „Dziewczyny na politechniki!”. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną tegoroczna edycja zorganizowana zostanie całkowicie w formule online, dzięki czemu każdy chętny będzie mógł wziąć w niej udział.

Kampania „Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!” to pionierski i zarazem największy projekt promujący kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet w Polsce. Idea projektu narodziła się w roku 2006. Od tamtego czasu popularność uczelni technicznych wśród uczennic liceów i techników wzrosła o 10 proc.

W tym roku na akcję zapraszamy wirtualnie, by licealistki i uczennice techników, ale też wszyscy maturzyści mogli poznać kierunki przyszłości – techniczne i ścisłe – przed ostateczną decyzją o wyborze studiów – tłumaczy dr Bianka Siwińska, szefowa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Fundacja wspólnie z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) od lat wspierają licealistki i „technikalistki” w wyborze studiów na kierunkach technicznych, inżynierskich i ścisłych, organizując co roku na wiosnę Ogólnopolski Dzień Otwarty dla Dziewczyn. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich maturzystów (także chłopców), współorganizuje je 20 najlepszych uczelni technicznych i wydziałów ścisłych uniwersytetów.

Rejestracja: www.online.dziewczynynapolitechniki.pl.

W trakcie wydarzenia zastanie zaprezentowany raport „Kobiety na politechnikach 2021”. Publikacja skupia się na analizie sytuacji kobiet na poszczególnych szczeblach kariery akademickiej w obszarze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Raport został opracowany przez Ośrodek Przetwarzania informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) i Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach akcji „Dziewczyny na politechniki!”. Jego autorką jest dr Anna Knapińska, główna specjalistka badawczo-techniczna w Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej w OPI PIB. Ekspertka jest badaczką, socjolożką, której praca doktorska dotyczyła Polek z tytułem profesora w obszarze nauk technicznych.

 

Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Organizacja non-profit założona w roku 1998, która monitoruje i wspiera polskie szkolnictwo wyższe oraz edukację. Zarząd i Rada Fundacji składają się z obecnych i byłych rektorów polskich uczelni i innych wybitnych osobistości życia publicznego zainteresowanych rozwojem szkolnictwa wyższego w Polsce.

W ramach prowadzonego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) programu „Study in Poland”, Fundacja promuje polskie szkolnictwo wyższe za granicą. W roku 2006 rozpoczęła pionierski program „Dziewczyny na politechniki!”, którego celem było zachęcenie młodych kobiet do podejmowania studiów na kierunkach technicznych i ścisłych. Obecnie działania na rzecz kobiet w technologiach obejmują wiele akcji i wydarzeń takich jak IT for She, Shesnovation Academy, program stypendialny Nowe Technologie dla Dziewczyn i wiele innych. W roku 2020 odbyła się (online) trzecia edycja Perspektywy Women in Tech Summit – największej konferencji poświęconej kobietom w technologiach w tej części Europy.

Fundacja przygotowuje również prestiżowe rankingi edukacyjne: Ranking Szkół Wyższych, Ranking Kierunków Studiów, Ranking Liceów i Techników, Ranking MBA, a także wydaje renomowane informatory i publikacje, organizuje krajowe i międzynarodowe targi edukacyjne.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

Interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w tworzeniu oprogramowania systemów informatycznych dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego projektach czy aparaturze badawczej. Gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. OPI PIB tworzy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz wykorzystywane w celach komercyjnych.

Główne obszary badań prowadzonych w instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCT), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja.

W działalności badawczej OPI PIB stawia na interdyscyplinarność. Instytut prowadzi badania w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Poza ekspertami od technologii informatycznych w zespole OPI PIB pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy i psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność.

 

21 kwietnia 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie