Praktyczna nauka zawodu – informacja MEiN

strzyżenie w zakładzie fryzjerskim

25 Sty Praktyczna nauka zawodu – informacja MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że  od 18 stycznia br. szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, w tym centra kształcenia zawodowego i placówki kształcenia ustawicznego, mogą prowadzić kształcenie praktyczne z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych, na takich zasadach jak przed feriami.

Szczegółowe informacje na temat zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i zajęć praktycznych dla młodocianych pracowników na stronie MEiN TUTAJ

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,492,234