„Poznaj Polskę” – ruszył nabór wniosków

„Poznaj Polskę” – ruszył nabór wniosków

Ministerstwo Edukacji i Nauki-01

Ruszył nabór wniosków w nowej edycji programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. W tej edycji środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów. Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

Budżet programu „Poznaj Polskę” w 2022 r. to 100 mln zł, z czego 51 mln zł będzie przeznaczone na realizację wycieczek szkolnych do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Składanie wniosków

Nauczyciel informuje dyrektora o chęci skorzystania z wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Z kolei dyrektor szkoły zgłasza takie zapotrzebowanie do organu prowadzącego na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie organ prowadzący, korzystając z formularza dostępnego w Krajowym Systemie Danych Oświatowych, przekazuje wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji udziela Departament Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: poznajpolske@mein.gov.pl, nr telefonu: (22) 34 74 843,  (22) 34 74 281, (22) 34 74 775 (w godzinach otwarcia urzędu).

Więcej informacji na temat składania wniosków w programie „Poznaj Polskę”

Źródło oraz fot.: MEiN

1 marca 2022 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,255,684