Potrzeby rynku pracy naszą misją – konkurs

04 Paź Potrzeby rynku pracy naszą misją – konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje III edycję konkursu dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży. Współorganizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Konkurs realizowany jest pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja, spośród uczestników konkursu tych szkół, które najpełniej realizują zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

  1. Branżowe szkoły I stopnia, w których prowadzone są klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży kształcące uczniów nie będących młodocianymi pracownikami.
  2. Technika dla młodzieży.

Regulamin i załączniki na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,705,725