Poszerzamy granice w matematyce

Poszerzamy granice w matematyce

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy otrzymał dofinansowanie na projekt „Poszerzamy granice w matematyce”. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w wysokości  88 995,00 zł w ramach projektu pt. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” realizowanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest zachęcenie polskich projektodawców do nawiązywania współpracy międzynarodowej, w efekcie której powstaną nowatorskie rozwiązania, które w lepszy, bardziej efektywny – czy skuteczny – sposób odpowiedzą na zdiagnozowane w projektach krajowych problemy.

„Poszerzamy granice w matematyce” to projekt ponadnarodowy, uwzględniający doświadczenia z realizacji warsztatów w projekcie „Edu(R)ewolucja”, który jest skierowany do nauczycieli matematyki bydgoskich szkół podstawowych w zakresie wypracowania metod i sposobów nauczania matematyki w oparciu o praktyki holenderskiego partnera. Szczególna uwaga zostanie zwrócona m.in. na relacje, organizację pracy zespołowej w trakcie rozwiązywania problemu matematycznego.

W ramach planowanych działań odbędą się wizyty studyjne, warsztaty, seminaria. Zostanie również opracowany poradnik metodyczny wraz z materiałami do prowadzenia zajęć.

Okres realizacji projektu: 1.08.2020 r. – do 31.05.2021

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,835,993