Posiłek w szkole i w domu – wzory sprawozdań dla dyrektorów szkół i organów

Posiłek w szkole i w domu – wzory sprawozdań dla dyrektorów szkół i organów

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyWzory sprawozdań dla dyrektorów szkół i organów prowadzących w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Przedstawiciele Organów
prowadzących publiczne szkoły podstawowe
w województwie kujawsko-pomorskim,

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty informuje, że zgodnie z Harmonogramem realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków oraz § 9, pkt 4 umowy do 31 marca 2021 r. organy prowadzące zobowiązane są sporządzić zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu i przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem  Sprawozdanie „Posiłek w szkole i w domu”.

Wersję elektroniczną zbiorczego zestawienia należy przesłać na adres: kzaremba@bydgoszcz.uw.gov.pl .

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji modułu 3 Programu udziela Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego MEN – tel. 22-34-74-228 oraz w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, starszy inspektor Henryka Wiatrowska, tel. 52- 34-97-602.

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6633310