Posiłek w szkole i w domu – ogłoszenie wyników o udzieleniu wsparcia finansowego

Posiłek w szkole i w domu – ogłoszenie wyników o udzieleniu wsparcia finansowego

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 27 marca 2019 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty zadań związanych z realizacją modułu 3 wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”,  zatwierdził listę organów, którym została przyznana dotacja w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Lista szkół, które otrzymały dofinansowanie znajduje się TUTAJ

Fot. Pixabay

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,850,870