Porozumienie z Zespołem Szkół Ekonomicznych

Porozumienie z Zespołem Szkół Ekonomicznych

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

4 listopada zostało podpisane porozumienie o współpracy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z Zespołem Szkół Ekonomicznych we Włocławku. Przedmiotem porozumienia jest objęcie patronatem dydaktyczno-badawczym przez Instytut Nauk Społecznych i Technicznych Państwowej Uczelni Zawodowej (Zakład Finansów i Rachunkowości) klasy Technikum w zawodzie technik ekonomista w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku.

 

W ramach porozumienia Uczelnia zobowiązała się do sprawowania opieki merytorycznej nad kształceniem uczniów szkoły, ułatwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczelnianej oraz możliwość uczestnictwa w wykładach i innych formach edukacyjnych organizowanych przez Uczelnię.

 

Źródło: puz.wloclawek.pl

Fot. facebook.com/Zespół-Szkół-Ekonomicznych-Włocławek

17 listopada 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,684,175