Polskie Towarzystwo Fizyki nagradza

Ilona Dybicz na czele pochodu podczas Astrofestiwalu w Kruszwicy w 2015 roku. Fot. Mikołaj Kuras

Polskie Towarzystwo Fizyki nagradza

Astrobazy

Pani Ilona Dybicz wieloletnia koordynatorka Astrobazy Kopernik w Kruszwicy 13 września 2019 r. podczas 45 Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie odbierze wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Fizyki.

Polskie Towarzystwo Fizyki działa w Warszawie od 1920 roku. Głównym celem organizacji jest upowszechnianie fizyki i nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju fizyki w Polsce. Ważnym elementem tych działań jest także rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, w nauce oraz w różnych gałęziach gospodarki, reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie, przed organami państwowymi, samorządowymi, a także innymi organizacjami publicznymi i prywatnymi w kraju oraz za granicą.

Pani mgr Ilona Dybicz jest dyrektorką i nauczycielką fizyki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy im. Polskich Olimpijczyków. Nagrodę PTF III stopnia dla wyróżniających się nauczycieli otrzyma za nowatorskie metody pracy z uczniami i rozbudzanie zainteresowania naukami przyrodniczymi, a szczególnie astronomią i fizyką oraz za znaczące osiągnięcia w pracy z młodzieżą zainteresowaną fizyką i astronomią. Uczniowie wieloletniej koordynatorki Astrobazy w Kruszwicy wielokrotnie zdobywali nagrody w konkursach astronomicznych organizowanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Laureatka nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego jest popularyzatorką projektu Astrobaza Kopernik od początku jego istnienia. Autorski pomysł Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegał na budowie sieci obserwatoriów astronomicznych przy szkołach. Jest to wyjątkowa inicjatywa nie tylko na skalę Polski, ale także Europy. Kujawsko-Pomorskie jest pierwszym i jedynym regionem w Europie, w którym na tak małej powierzchni, jaką jest obszar województwa, działa sieć czternastu w pełni wyposażonych obserwatoriów astronomicznych.

Laureatce serdecznie gratulujemy.

http://www.ptf.net.pl/pl/aktualnosci/informacje-biezace/nagrody-ptf-2019/?fbclid=IwAR0pRx83w7GPhimgfADAvsf_PS7WEkpvgl7y5seJnFPtOY8AhsJVgz_ucX8

Zdjęcie gł.:  Ilona Dybicz na czele pochodu podczas Astrofestiwalu w Kruszwicy w 2015 roku. Fot. Mikołaj Kuras

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,844,736